Aanbod

Re-integratie spoor 2

Een re-integratie spoor 2 traject is aan de orde in de volgende situatie:

 • Uw medewerker langdurig ziek is en/of een beperking heeft;
 • Als gevolg hiervan het huidige werk niet meer kan uitvoeren;
 • Binnen uw bedrijf/organisatie geen andere passende functie voorhanden is;
 • De arbeidsdeskundige een rapportage opgesteld heeft;
 • Spoor 1 onvoldoende heeft opgeleverd en/of het advies is gegeven een spoor 2 traject op te starten.

De te nemen stappen binnen een re-integratie spoor 2 traject liggen vast in de Wet Verbetering Poortwachter. Binnen de kaders van deze wet leveren wij altijd maatwerk. Samen met uw werknemer wordt intensief gewerkt om terugkeer op de arbeidsmarkt te realiseren.

Een re-integratie spoor 2 traject gaat verder dan het vinden van een nieuwe baan. Er is aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

We gaan uit van mogelijkheden; wat kan de medewerker wel en hoe komt hij/zij daar.

Een re-integratietraject spoor 2 omvat de volgende fasen

 • Fase 1: Zelfonderzoek
 • Stilstaan bij de verwerking en de acceptatie van de situatie;
 • Het in kaart brengen van persoonlijke eigenschappen, competenties, wensen, en de mogelijkheden t.a.v. de verdere loopbaan;
 • Het opstellen van een persoonsprofiel.

Fase 2: Arbeidsmarktoriƫntatie en sollicitatietraining

 • Het verkennen van de (kansen op de) arbeidsmarkt en het bepalen van een realistische beroepsrichting;
 • Het opstellen van een zoekprofiel;
 • Sollicitatietraining.

Fase 3: Sollicitatiebegeleiding

 • Actief zoeken naar een werkervaringsplaats, proefplaatsing of een passende baan. Om dit te bereiken benadert de medewerker actief netwerkcontacten, bedrijven/organisatie;
 • Hierbij maken wij ook gebruik van ons eigen brede netwerk.

Begeleiding en rapportages

Uw medewerker heeft tijdens het traject een vaste coach.Tussen de bijeenkomsten door wordt intensief contact onderhouden. U ontvangt een trajectplan, een zoekprofiel en persoonsprofiel, elke 2 maanden een tussentijdse rapportage en als het traject is afgesloten een eindrapportage. Op verzoek kunnen regelmatig evaluatiegesprekken worden gepland.

Maatwerk

Een dergelijk traject is altijd op basis van maatwerk. Wat heeft de medewerker nodig, wat heeft de werkgever nodig. Een offerte volgt na overleg met u nadat het intakegesprek heeft plaats gevonden.

Flow@work, Ontwikkeling & Mobiliteit

 • Dalhuysenstraat 27
 • 8448 EW HEERENVEEN
 •  
 • Nummer 4
 • 8772 KL TJALHUIZUM
 •  
 • E: stuur ons een mail
 •  
 • T: 06-13311205 - Addy
 • T: 06-28208794 - Selma
Flow@Work