Aanbod

Re-integratie spoor 2

Een re-integratie spoor 2 traject is aan de orde als

 • Spoor 1 onvoldoende heeft opgeleverd en/of er advies is gegeven dat spoor 2 versneld moet worden ingezet;
 • Uw medewerker langdurig ziek is (geweest) en/of een beperking heeft;
 • Daardoor het huidige werk niet meer kan uitvoeren;
 • Binnen uw bedrijf/organisatie geen passende functie voorhanden is;
 • De bedrijfsarts aangeeft dat het tijd is om een re-integratie spoor 2 in te zetten;
 • De arbeidsdeskundige een rapportage opgesteld heeft.

Samen met uw werknemer wordt intensief gewerkt om terugkeer op de arbeidsmarkt te realiseren. Een re-integratietraject spoor 2 gaat verder dan het vinden van een nieuwe baan. Er is aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling. We gaan uit van mogelijkheden; wat kan de medewerker wel en hoe komt hij/zij daar.
We starten met een intakegesprek om te onderzoeken wat uw medewerker nodig heeft en stemmen dit met u af. Daarna wordt een re-integratieplan opgesteld en starten we het traject. 

Een re-integratietraject spoor 2 omvat de volgende fasen

 • Fase 1: Zelfonderzoek
 • Stilstaan bij de verwerking en de acceptatie van de situatie
 • Het in kaart brengen van persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes, competenties, wensen, en de mogelijkheden t.a.v. de verdere loopbaan; eventueel een beroepskeuzetest;
 • Het verkennen van de (kansen op de) arbeidsmarkt en het bepalen van een realistische zoekrichting

Fase 2: Aan de slag

 • Sollicitatietraining (waaronder het gebruik van social media);
 • Netwerktraining;
 • Actief zoeken naar een werkervaringsplaats (hierbij benadert de medewerker actief netwerkcontacten, bedrijven, organisatie op zoek naar een werkervaringsplaats); waarbij het uiteindelijke doel is het vinden van passend werk;
 • Actieve begeleiding bij het zoeken naar een passende baan. Hierbij maken wij ook gebruik van ons eigen brede netwerk.

Fase 3: Nazorg
Deze fase heeft met name een preventief karakter. Gedurende een bepaalde tijd zal contact worden gehouden met de cliënt ter ondersteuning en om ervaringen in de nieuwe werkkring te evalueren.

Begeleiding en rapportages

Uw medewerker heeft tijdens het traject een vaste coach. Tussen de bijeenkomsten door wordt intensief contact onderhouden. In verband met de Wet Poortwachter en alle verplichtingen daaromtrent ontvangt u elke 2 maanden een rapportage en op uw verzoek kunnen regelmatig evaluatiegesprekken worden gepland.

Maatwerk

Een dergelijk traject is altijd op basis van maatwerk. Wat heeft de medewerker nodig, wat heeft de werkgever nodig. Een offerte volgt na overleg met u omstreeks het intakegesprek.

Flow@work, Ontwikkeling & Mobiliteit

 • Dalhuysenstraat 27
 • 8448 EW HEERENVEEN
 •  
 • Nummer 4
 • 8772 KL TJALHUIZUM
 •  
 • E: stuur ons een mail
 •  
 • T: 06-13311205 - Addy
 • T: 06-28208794 - Selma
Flow@Work